1. Logowanie

Dostęp do systemu SEZAM posiadają wyłącznie pracownicy wyznaczeni przez władze Uniwersytetu, dziekanów oraz kierowników poszczególnych jednostek organizacyjnych. Aby skorzystać z aplikacji należy:


2. Ogólne założenia elektronicznego obiegu zamówień na UMK » Wyświetl «


3. Przewodniki krok po kroku