1. Logowanie

Dostęp do systemu SEZAM posiadają wyłącznie pracownicy wyznaczeni przez władze Uniwersytetu, dziekanów oraz kierowników poszczególnych jednostek organizacyjnych. Aby skorzystać z aplikacji należy:


2. Korzystanie z systemu krok po kroku (filmy instruktażowe dotyczą pierwszej wersji systemu, wszystkie zmiany pojawiające się wraz z kolejnymi wersjami zostały opisane w przewodnikach zamieszczonych poniżej)


3. Opis nowych funkcji, które były dodawane do kolejnych wersji aplikacji