Bieżącą obsługą techniczną systemu oraz zarządzaniem uprawnieniami zajmuje się Pracownia Komputeryzacji Administracji UMK. Wszelkie pytania oraz problemy należy kierować na jeden z poniższych adresów: