System SEZAM służy do elektronicznego obiegu zamówień wewnątrz Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Za pośrednictwem systemu mogą być zamawiane m.in. sprzęt komputerowy, materiały biurowe, oprogramowanie oraz wiele innych. Pełna lista jednostek uniwersytetu, do których można przesyłać zamówienia drogą elektroniczną obejmuje m.in.:

Zamówienia są w pierwszej kolejności przygotowywane na wydziałach lub w innych jednoskach uniwersytetu, a następnie są przesyłane drogą elektroniczną pomiędzy kolejnymi działami administracji, zarówno wydziałowej, jak i centralnej. Typowy scenariusz obiegu zamówienia w systemie SEZAM obejmuje zazwyczaj:

Ścieżka ta może być jednak dowolnie rozszerzana również o inne jednostki, zależnie od indywidualnych potrzeb danego wydziału, dając tym samym możliwość wykorzystania systemu również do obiegu zamówień pomiędzy jego poszczególnymi podjednostkami (działami, katedrami, itp.).


Po podpisaniu zamówienia przez dysponenta środków, kwota, która na nim widnieje jest automatycznie rezerwowana w centralnym systemie finansowym UMK. Dzięki temu system dostarcza zawsze aktualnych informacji nie tylko na temat aktualnie dostępnych środków na koncie jednostki, ale również kwot, które zostały już rozdysponowane - mimo, że ich faktyczne zaksięgowanie nastąpi w późniejszym etapie. Daje to dysponentom pełniejszy obraz finansów jednostki i pozwala lepiej planować wydatki.


Wszystkie funkcje systemu SEZAM zostały szczegółowo opisane w przewodnikach.