Za pośrednictwem systemu kierownicy grantów mają możliwość pełnego podglądu planów finansowych oraz wydatków, ponoszonych w ramach prowadzonych przez siebie projektów naukowych. Podglądem objęte są wszystkie granty, których rozliczaniem zajmuje się Dział Nauki. Dane, które są wyświetlane w systemie SEZAM, odpowiadają zawsze aktualnym kwotom, znajdującym się w centralnym systemie finansowym UMK (tj. po ich wcześniejszym zaksięgowaniu).

Wszelkie pytania oraz niejasności, związane aktualnymi kwotama widniejącymi w systemie, należy kierować bezpośrednio do Działu Nauki, na adres:


Pozostałe problemy techniczne, np. związane z brakiem dostępu do danych finansowych prowadzonych przez siebie grantów, należy zgłaszać do Pracowni Komputeryzacji Administracji UMK. Pełna instrukcja techniczna korzystania z modułu przeznaczonego do podgląd grantów została zamieszczona w przewodnikach do systemu.